GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-46-8      Le Hergé

Tionndadh le Gillebrìde Mac ’Illemhaoil    Air fhoillseachadh 2014     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Toit nam Phàro

 

An uair a tha an t-eòlaiche Èipheideach, Seonachan MacSeonachan, a’ coinneachadh ri Tintin agus a chù, Dìleas, tha iad a’ dol an tòir air uaigh chaillte a’ Phàro Cì-osg. Ach, tha rud gu math nas duirche na na mumaidhean agus gainmheach na fàsaich ann an làrach uaigh an Rìgh. Le bhith a’ leantainn tuairmse neònach, tha Tintin agus Dìleas, gun fhiosta dhaibh fhèin, a’ dèanamh dìreach air buidheann de luchd-reic dhrugaichean agus iad gam faighinn fhèin ann an teis-meadhan strì le eucoireach eadar-nàiseanta.

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Toit nam Phàro

 

A chance encounter with an eccentric Egyptologist, Seonachan MacSeonachan, takes Tintin and his faithful dog, Dìleas, on an adventure in search of the lost tomb of Pharaoh Cì-Osg. But the king’s resting place contains a secret much darker than mummies and desert sand. By following a strange clue, Tintin and Dìleas fall headlong into the clutches of a gang of drug smugglers, as they unwittingly find themselves in vicious conflict with a major international criminal.

ISBN 978-1-906587-46-8     By Hergé

Translated by Gillebrìde Mac ’Illemhaoil    Published 2014     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales