GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-60-4      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2015     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix an gladaidheatair

 

Nuair a tha na Ròmanaich a’ falbh le Pongalaix, bàrd nan Gallach, mar phreusant dha Ceusar, tha Asterix is Obelix a’ dol air dàna-thuras gus a thilleadh dhachaigh. Ach ’s ann a tha Pongalaix fo ghlais san t-siorcas, far a bheil leòmhainn acrach a’ feitheamh gus a thàlantan is eile a mhealadh. Feumaidh na Gallaich faighinn a-steach dhan bhuaile is abair thusa gu bheil deagh chuirm a’ feitheamh air an luchd-amhairc nuair a dh’ fheuchas Asterix is Obelix cleas nan gladaidheataran.

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Asterix an Gladaidheatair

 

When the Romans take Pongailix, the Gaulish village bard, to Rome as a gift for Julius Caesar, Asterix and Obelix set off on a daring mission to rescue him. But Pongailix has been locked away in the Circus Maximus where an audience with the lions awaits him. Saving Pongailix from this terrible fate proves difficult for Asterix and Obelix – until they manage to find work guaranteed to give them a way into the arena. The Roman crowd is in for an extraordinary show when Asterix and Obelix step out as gladiators!

ISBN 978-1-906587-60-4      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2015    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales