GÀIDHLIG

ENGLISH

Asterix AIG NA GEAMANNAN OILIMPIGEACH

 

Tha Asterix is a charaidean a’ dèanamh air a’ Ghrèug gus urram is glòr a chosnadh aig na Geamannan Oilimpigeach, le strùpag dhen stuth seunta, chan eil teagamh nach buannaich iad pailm òrail no dhà! Ach, gun fhiosta dha na Gallaich, tha stuthan sam bith a bheir neart mì-nàdarra dha farpaiseach an aghaidh nan riaghailtean — theab Oifigich nan geamannan cur às de na dòchasan an sgioba Gallach! Ged-ta, tha dùthchanan ann nach lean ris na riaghailtean, agus dh’fhaoite gum faigh an sgioba Ròmanach cothrom air nach robh còir, mura cur Oghamaix an draoidh stad orra gu aithghearr!

ceannaich

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

ISBN 978-1-906587-97-0      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2019     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix AIG NA GEAMANNAN OILIMPIGEACH

 

Asterix and his friends head for Greece in search of Olympic glory, with their magic potion at hand to help them win a few gold palms. But once the Olympic officials hear of the magic potion, they soon put a stop to the Gauls’ ambitions – performance-enhancing substances are banned at the Olympics. However, some nations don’t stick to the rules, and the Roman team might get an unfair advantage unless druid Oghamaix makes sure they don’t get away with cheating.

ISBN 978-1-906587-97-0      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2019    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales