GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-56-7      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2014     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix agus an Corran Òir

 

Nuair a bhristear corran òir an Draoidh Òghamaix na dhà phìos, tha dragh air a h-uile duine nach tèid aige air am brot draoidheil a dhèanamh a chumas am baile Gallach sàbhailte. Feumaidh e corran òir ceart gus luibhean a’ bhrota sheunta seo a bhuain, agus ’s e Bragairtarraix ann an Lutetia thall an t-aona neach a tha a' dèanamh nan corran òir as t-fhiach. Togaidh Asterix agus Obelix orra gus an gobha-corrain a lorg... ach chan eil sgeul air. Ga shiubhal gach uile àite, tachraidh na Gallaich ghaisgeil ri gràisg de chuiltearan chorran Lutetiach... buidheann air nach ruig laghan na Ròimhe air sgàth caraid cliùiteach sa chùirt...

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Asterix agus an Corran Òir

 

Druid Òghamaix’s golden sickle is essential for picking the herbs that make the magic potion magic. So when the druid’s sickle snaps in two, he can’t brew the potion that keeps the village is safe. Òghamaix simply must have a new golden sickle made by sicklesmith Bragairtarraix in far away Lutetia. Asterix and Obelix pack their bags and head to the city to buy a sickle — but the sicklesmith has vanished. The gallant Gauls go searching for him and come across a gang of sickle smugglers in the Lutetian underworld — a gang with a very influential friend who keeps them from being brought to justice…

ISBN 978-1-906587-56-7      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2014     48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales