GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-48-3      Le René Goscinny agus Albert Uderzo

Tionndadh le Raghnaid Sandilands    Air fhoillseachadh 2014     48td, còmhdach bog, 218mm x 287mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

Asterix agus an Cealgaire

 

Tha Iulius Ceusar a’ strì ri am baile beag aig Asterix is am plàigh Ghallach tha fuireach ann a thoirt fo smachd, agus tha e a’ cur roimhe plòigh ùr fheuchainn – thèid e an sàs ann an cogadh saidhg-eòlach. Tha e a’ leigeil a’ chealgaire as caraiche, Mìrùnus Gamhlus, ma sgaoil nam measg gus còmhstri is amharas a dhùsgadh is càirdean a chur an aghaidh a chèile. Ach saoil an urrainn dha Asterix is Obelix, le taic bhon draoidh Oghamaix is a chuid sgilean, an gnothaich a dhèanamh air an t-slìomair sgrogach seo agus am baile a thilleadh mar a bha uair eile? Bidh sinn beò an dòchas!

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

Asterix agus an Cealgaire

 

The Gaulish village is a constant thorn in Caesar’s side, and now the Senate in Rome has turned against him because he’s been unable to bring Asterix and his fellow villagers to heel. So Caesar turns for help to Mìrùnus Gamhlus, a nasty piece of work who can sow discord wherever he goes. Through mischievous means he introduces the green eyed monster into the Gaulish village. As the Gauls turn against each other, Asterix, Obelix and the druid Oghamaix turn their back on the village, taking the magic potion with them. The Romans seize this opportunity to attack…

ISBN 978-1-906587-48-3      By René Goscinny and Albert Uderzo

Translated by Raghnaid Sandilands    Published 2014    48 pages, paperback, 218mm x 287mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales